Art Workshops Tuscany - Art Holidays in Italy - Painting in Cortona - The Official Website Painting Tuscany Official Website
  Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
23. května 2024 ..:: Homepage ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

Painting workshops Cortona Tuscany Official Website se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web Painting workshops Cortona Tuscany Official Website a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu Painting workshops Cortona Tuscany Official Website souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

Painting workshops Cortona Tuscany Official Website shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. Painting workshops Cortona Tuscany Official Website také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na Painting workshops Cortona Tuscany Official Website automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou Painting workshops Cortona Tuscany Official Website využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu Painting workshops Cortona Tuscany Official Website.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu Painting workshops Cortona Tuscany Official Website, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: Painting workshops Cortona Tuscany Official Website nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

Painting workshops Cortona Tuscany Official Website doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na Painting workshops Cortona Tuscany Official Website. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. Painting workshops Cortona Tuscany Official Website nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo Painting workshops Cortona Tuscany Official Website a rodinu webů Painting workshops Cortona Tuscany Official Website.

Použití osobních informací

Painting workshops Cortona Tuscany Official Website shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu Painting workshops Cortona Tuscany Official Website a k poskytování služeb, o které jste požádali. Painting workshops Cortona Tuscany Official Website také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z Painting workshops Cortona Tuscany Official Website a jeho přidružených částí. Painting workshops Cortona Tuscany Official Website vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. Painting workshops Cortona Tuscany Official Website neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. Painting workshops Cortona Tuscany Official Website Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc Painting workshops Cortona Tuscany Official Website může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb Painting workshops Cortona Tuscany Official Website a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

Painting workshops Cortona Tuscany Official Website nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

Painting workshops Cortona Tuscany Official Website udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu Painting workshops Cortona Tuscany Official Website za účelem zjištění, jaké služby Painting workshops Cortona Tuscany Official Website jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům Painting workshops Cortona Tuscany Official Website, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web Painting workshops Cortona Tuscany Official Website prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící Painting workshops Cortona Tuscany Official Website nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku Painting workshops Cortona Tuscany Official Website a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů Painting workshops Cortona Tuscany Official Website nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web Painting workshops Cortona Tuscany Official Website používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky Painting workshops Cortona Tuscany Official Website nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti Painting workshops Cortona Tuscany Official Website, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb Painting workshops Cortona Tuscany Official Website nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

Painting workshops Cortona Tuscany Official Website zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. Painting workshops Cortona Tuscany Official Website uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

Painting workshops Cortona Tuscany Official Website vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se Painting workshops Cortona Tuscany Official Website nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte Painting workshops Cortona Tuscany Official Website na adrese info@artuscany.net. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c) Class Act Events Europe Ltd - Registered in England and Wales - Company No.8123467   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2024 by DotNetNuke Corporation